آرشیو کلمات کلیدی: فناوری

8 مهارت دیجیتال که باید به کودکان بیاموزیم.

تاثیرات اجتماعی و اقتصادی تکنولوژی به سرعت رو به گسترس است و سرعت و حجم اطلاعات به طور نمادین افزایش یافته است. کارشناسان پیش بینی میکنند 90 درصد از کل جمعیت طی 10 سال به اینترنت متصل خواهند شد. با اینترنت اشیاء، دنیای دیجیتال و دنیای فیزیکی به زودی با …

بیشتر بخوانید »