آرشیو کلمات کلیدی: گذرواژه

ایمن کردن کلمات عبور

گذرواژه ها تقریبا هر روز برای دسترسی به ایمیل، بانکداری آنلاین، خرید کالا و حتی دسترسی به موبایل توسط همه مورد استفاده قرار میگیرد. در عین حال گذرواژه یکی از مهمتری نقاط ضعف شما به حساب می آید. اگر کسی به گذرواژه شما درسترسی داشته باشد و یا بتواند آن …

بیشتر بخوانید »