آرشیو کلمات کلیدی: IPS

IDS در مقابل IPS

در مبحث امنیت شبکه، IDS و IPS دو تجهیز بسیار شناخته شده هستند که در خیلی از موارد با یکدیگر نام برده می‌شوند و بعضی تصور می‌کنند این تجهیزات مشابه یکدیگر عمل می‌کنند. در تصویر زیر مقایسه‌ای ساده بین دو این دو تجهیز نشان داده شده است که با مطالعه …

بیشتر بخوانید »