آرشیو کلمات کلیدی: email

اشتباهات در ارسال ایمیل و نحوه اجتناب از آن

ایمیل در زندگی شخصی و یا حرفه ای بعنوان اولین راه ارتباطی شناخته میشود. با این حال زمانیکه از ایمیل استفاده میکنیم، گاها پیش می آید که خود ما بدترین دشمن خود باشیم.در ذیل به 3 اشتباه رایج در استفاده از ایمیل اشاره میشود و اینکه چگونه میتوان از وقوع …

بیشتر بخوانید »